Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yeni Laboratuvarları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (I. ve II Öğretim) branş derslerini Yaşam Merkezinde yeralan TBMYO Bilgisayar Laboratuarı I ve Bilgisayar Laboratuarı II'de yoğun bir şekilde devam etmektedir.